Popis přístroje

Přístroj GEM 4S, sexuologický pletysmograf, umožňuje kontinuální registraci objemových změn lidských genitálií. Dále umožňuje měřit kožně-galvanický reflex, který slouží k hodnocení psychického a emocionálního stavu měřené osoby. Měřená data jsou on-line posílána do PC, kde jsou zobrazována a zaznamenávána uživatelským softwarem. SW umožňuje zobrazování podnětů vyšetřované osobě. Obsahuje databázi pacientů se základními osobními údaji a s naměřenými daty. Přístroj je koncipován jako kompaktní přenosné zařízení umístěné v bezprostřední blízkosti pacienta a je napájen bateriově. Komunikace s PC je zajištěna pomocí bezdrátové technologie.